Adresa:

Centar za kvalitet
Univerzitet Crne Gore
Mašinski fakultet Podgorica
Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
Crna Gora